Vi søker daglig leder! 9. juni 2022 – Posted in: Nyheter

Rørosmat SA har 27 matprodusenter i Røros-traktene som andelseiere. Selskapet Rørosmat SA og merket «Røros – mat fra Rørostraktene» er Norges sterkeste merkevare innen lokalmat. Med ett kontaktpunkt, én ordre og én levering betjener vi det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, og formidler det mangfoldet av varer som våre medlemmer produserer. Selskapet har 7 ansatte og vokser.  Produktene selskapet selger og distribuerer har hovedsakelig et regionalt marked, med økende salg og muligheter nasjonalt Flere av produsentene har utmerket seg med nasjonale priser over lengre tid. Mat og drikkemiljøet i Rørosregionen er unikt i norsk sammenheng.

Selskapet spiller en viktig jobb for utviklingen av mangfold og kvalitet i Norge. Samarbeid med kunder i flere kanaler har et stort potensial både for kunder, produsenter og for samfunn. For å bevare og videreutvikle Rørosmat som landets fremste aktør innen lokalmat og videreutvikle selskapet til beste for produsentene så søker vi ny daglig leder.

Daglig leder Rørosmat SA

 

Daglig leder vil ha hovedansvar for utviklingen av selskapet, herunder videre utvikling og implementering av «Strategiplan 2022-26».  Daglig leder rapporterer til styret og har ansvar for alle ansatte, utvikling av organisasjonen, medlemsrelasjonene og kunderelasjonene. Herunder et resultatansvar for budsjett; inntekter og utgifter. Daglig leder møter i alle styremøter dersom ikke annet er avtalt.

 

Mer om stillingen og oppgavene:

Rørosmat ASA har i 2022 utviklet hovedtrekkene i en strategiplan. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med produsentene, og i dialog med Trøndelag Fylke, Røros Kommune og Innovasjon Norge. Strategiplanen gir et stort handlingsrom for offensiv utvikling av selskapet og nettverket. En sentral oppgave som daglig leder er å holde tett dialog med produsentene og tilpasning av selskapets tjenester i lys av deres interesser og behov. Videre er synlighet utad og påvirkning av markedet for å skape aktivitet, attraktive posisjoner og salg vesentlig. Noen vesentlige oppgaveområder i den kommende perioden:

 • Videreutvikle områdene salg, distribusjon, lager og ordrehåndtering.
 • Skape økt synlighet og markedsføre Rørosmat sine produkter, produsenter og merkevare
 • Videreutvikle positive arbeidsforhold og relasjoner internt i selskapet, med medlemmer / produsenter, kunder og andre samarbeidspartnere
 • Utvikle og implementere medlemsavtaler
 • Utvikling og styrke organisasjonen

Daglig leder skal sikre bærekraftig utvikling av selskapet og medlemsaktivitetene (alle tre dimensjoner av bærekraft).

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder;

 • Totalt ansvar for selskapets organisasjon og utvikling
 • Lederansvar med budsjett- og personalansvar
 • Overordnet ansvar for kunderelasjoner og utvikling
 • Strategisk dialog og kontaktpunkt for beslutningstakere i dagligvarehandel og Horeca
 • Dialog og samarbeid med regionale interessenter og aktører i Rørosregionen
 • Kontakt og dialog med offentlige myndigheter, næringsforeninger, innovasjon Norge mm

Vi søker deg som;
– har sterk interesse for kvalitetsmat/ drikke
– har evnen til strukturert arbeid og å bygge et godt team
– er kundeorientert og kan etablere gode samarbeid
– har god forretningsforståelse
– er endringsvillig, innovativ og løsningsorientert

Tett oppfølging av kunder, produsenter og teamet i Rørosmat med kontorer og lager på Røros, krever tilstedeværelse og synlighet. Det er derfor nødvendig at du som søker bor i nærhet til Rørosregionen.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn og øvrige betingelser etter avtale
 • Interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En betydningsfull rolle med bred kontaktflate på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
 • Kompetente kolleger og et engasjert styre

 

For nærmere informasjon om stillingen og ønske om en konfidensiell samtale, kontakt styreleder Ingulf Galåen på tlf. 911 27 947, eller Maren Solvang Johnsen tlf. 480 29 323.

Søknad sendes ingulf@galaavolden.no eller maren@soberggard.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

Søknadsfrist: 1. juli 2022