Femundfisk , ,

Kvalitet fra vann til bord

Engerdal og Rendalen er kjent for sine fantastiske fiskemuligheter for mange sportsfiskere. Dette er vi selvsagt glade for, men fisken er en ressurs som fortjener en plass på bordet også hos de som selv ikke er lidenskape-lige fiskere. Helt siden veidefolket levde i våre områder har befolkningen vært avhengige av fisken for å overleve. Vi satser nå på fornyet utvikling av denne ressursen, som i framtida skal bli å finne på mange finere bord både lokalt, nasjonalt og ute i verden.

Siken hentes opp fra våre sjøer som inneholder rent, kaldt vann. Sammen med bærekraftig forvaltning gir dette sunn og frisk sik.

Foredling av siken skjer med moderne produksjons-utstyr av lokalt engasjerte matinteresserte fagfolk som både tar vare på mattradisjoner og utvikler nye og spennende smaker fra sik. Alt til beste for deg som ønsker sunn og helsebringende mat, som samtidig gir deg de virkelig gode matopplevelsene.

 

Femundfisk
2446 Elgå

Telefon: 62 45 95 64
post@femundfisk.no
www.femundfisk.no

Hvor finner du våre produkter?

Våre produkter fås kjøpt i egen butikk i Bryggeloftets underetasje på sjøsiden. I tillegg finner du vår stand på flere lokale festivaler gjennom sommerhalvåret. Ellers finner du våre produkter i de aller fleste dagligvare-forretninger i vårt nærområde, samt delikatessebutikker og mathaller i Midt-Norge. 

Historien om Femundfisk

Femundfisks fiskemottak og foredlingsanlegg ligger i idylliske Elgå på østsiden av Femunden ca midt på sjøen. (40 km fra Drevsjø). Det er et av svært få innlandsfiskemottak som finnes i Norge. 

Femund Fiskerlag ble startet i 1981 som andelslag av fiskere fra Elgå og sympatisører fra hele landet. Siden starten i 1981 har man hatt nært samarbeide med NINA i Trondheim, som har forsket på fisk i Femunden. Men som de fleste andre innlandsfiskemottak har det vært svært vanskelig å få lønnsomhet i driften.

Femundfisk AS ble derfor stiftet i juni 2011 for å overta driften og utvikle/profesjonalisere virksomheten, og har eiere fra hele regionen i tillegg til interessenter fra store deler av Norge. Fisken – som er av meget god kvalitet – kommer fra regionens kalde og rene sjøer; Sølensjøen, Storsjøen, Isteren og Femunden.