Morrpølsefarse tilsatt nitritt, ca 350 gram pr ring. 5 kg’s kartong løsvekt. Frosset

Kasse, 10 kg