Rakfisk, hel

, ,

Vakuumert hel fisk med hode og skinn, 400-600 g. Regnbueørret, oppdrett.

Kasse, 5 kg

GTIN

2386775400008