Surpølse

, ,

Ca. 150 g/ring.  Av av sau og rein. Frysevare.

Kasse, 7,5 kg