Reinsdyrkjøtt fra Røros 16. september 2019 – Posted in: Nyheter – Tags: , , ,

Reinsdyrkjøtt

Reinsdyrkjøtt er sunnere enn kjøtt fra storfe og gris. Det er ikke bare på grunn av det lave, sunne fettinnholdet. Reinsdyrkjøtt har også et langt høyere innhold av vitaminer og mineraler. Helsefortrinnene med reinsdyrkjøtt henger sammen med at reinsdyr store deler av året er ute på milelange beiter, får mye fysisk aktivitet og spiser lav, lyng, urter og bær, som er proppfulle av antioksidanter.

Rørosrein Foto: Tom Gustavsen
Rørosrein Foto: Tom Gustavsen
Rørosrein Foto:Tom Gustavsen

Historie

De første menneskene kom til Skandinavia for 11.000 år siden. Forskerne tror at disse første menneskene i nordområdene flyttet fra kysten etter hvert som isen trakk innover landet, og bosatte seg over hele Skandinavia. Dette folket var et fangstfolk, og flyttet etter vær og vilttilgangen. Først for 2.000 – 3.000 år siden kan vi kalle disse menneskene for samer, da de fikk et felles språk, og tradisjoner og andre faktorer som binder sammen et folk. Fordi samene er den folkegruppen som har bodd lengst i dette området, har Norge ratifisert ILOs konvensjon nr. 169, og anerkjenner samene som Norges urfolk.

Samene lever i dag i fire land: Norge, Sverige, Finland og Russland. Det samiske området strekker seg i dag fra Kolahalvøya i Russland til Engerdal i Sør-Norge (Hedmark). I vårt område er det sørsamer. Hvor lenge det har bodd samer i Rørosområdet vet ingen med sikkerhet. Det finnes en rekke spor og tegn i naturen på bosetting, og de mange fangstanleggene tyder på at det har vært store flokker med villrein her.

 

Reindrift i Røros

Vi vet ikke med sikkerhet når man begynte å temme reinen. Ved Vivallen i Sverige, ikke langt fra Funäsdalen 80 km øst for Røros, er det funnet rester etter bo- og gravplasser fra 800 – 1.000 e.kr.

Fra kilder vet man det var samer som hadde forholdsvis store reinflokker her på 1500-tallet. Samene gikk over fra å være et jakt-og fangstfolk til å temme rein, der reinmelk også var viktig sammen med salg av kjøtt og skinn.

Kilde: Sverre Fjellheim: Samer i Rørostraktene

Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i nord til og med Engerdal i sør, men vi finner sørsamer bosatt over hele Norge. Den sørsamiske tradisjonen følger ingen riksgrenser og er lik på svensk og norsk side.

 

Rørosrein – familien Nordfjell

Rørosrein er en sørsamefamilie som til daglig har sitt virke som reindriftsutøvere i Rørosområdet.

Rørosrein ønsker å formidle litt av den sørsamiske kulturen ved å fortelle om samene i dette området før og nå. De forteller om reindrifta, hvordan det er å drive med reindrift i dag og hvordan det var før. Dere vil få et innblikk i det sørsamiske språket, sløyd, ulike mattradisjoner og kulturen forøvrig.

Rørosrein skjærer ned og foredler våre egne dyr på gården. Deres produkter fås kjøpt på Røros, og hos utvalgte Jacobs og Meny-butikker i Oslo og Trondheim.