Rørosmat søker ny daglig leder 9. september 2020 – Posted in: Nyheter – Tags:

Rørosmat SA har 26 matprodusenter i Røros-traktene som andelseiere. Selskapet Rørosmat SA og merket «Røros – mat fra Rørostraktene» er Norges tydeligste merkevare innen lokalmat. Med ett kontaktpunkt, én ordre og én levering betjener vi det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, og formidler det mangfoldet av varer som våre medlemmer produserer.

For å bevare og videreutvikle Rørosmat som landets fremste aktør innen lokalmat og bygge videre oppunder tittelen «Norges lokalmathovedstad», søker vi nå;

Daglig leder
Som leder vil du får ansvaret for at Rørosmat SA forblir et faglig sterkt produsentnettverk som bidrar til økt verdiskapning for våre medlemsbedrifter, kombinert med en sunn økonomisk utvikling for selskapet. Vi skal stimulere til lokal matproduksjon» i samsvar med vår ledestjerne – sammen om matglede.
Arbeidsoppgaver/ansvarsområder;
– Overordnet lederansvar, herunder budsjett- og personalansvar.
– Strategisk forretnings- og teamutvikling
– Lede salgsteam
– Utadrettet informasjonsarbeid og markedsføring
– Nettverksbygging i lokalmatbransjen
– Kontakt og aktivitet mot medlemsbedriftene, kjeder og myndigheter
– Stimulere til produkt- og markedsutvikling hos medlemsbedriftene

Vi søker deg som;
-har relevant høyere utdanning, men relevant erfaringsbakgrunn kan kompensere for manglende formalkompetanse.
– har erfaring med utviklings- og forbedringsarbeide/innovasjon, herunder å bygge team.
– har salg-/distribusjonserfaring, gjerne fra mathandel/dagligvare eller HORECA
– har kunnskap om/erfaring med merkevarebygging
– har god markedsforståelse og fremstår kundeorientert
– gjerne erfaring med medlems- og/næringsrelatert rådgivning/veiledning
– gjerne etablert relevant nettverk i næringslivet
– har gode brukerkunnskaper i data
– har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
Du er;
– utadrettet og har god forretningsforståelse
– strukturert og evner å prioritere oppgaver
– endringsvillig, innovativ og læringsvillig
– troverdig, relasjon- og tillitsskapende
– fleksibel, uformell, ærlig og inkluderende
– proaktiv, motiverende og kommuniserende

For nærmere informasjon om stillingen og ønske om en konfidensiell samtale, kontakt Assessit AS ved

John Holen tlf. 924 31 993 eller Per Kristian Øwre tlf. 913 75 565.

Alle henvendelser til Assessit AS behandles konfidensielt, hvis ønskelig også overfor Rørosmat SA i prosessens innledende fase.
Søknadsfrist: 11.oktober 2020.