Om Rørosmat SA

Rørosmat SA er et andelslag med mange aktive matprodusenter som andelseiere. Selskapet Rørosmat SA og merket «Røros – mat fra Røros-traktene» skal være Norges tydeligste merkevare innen lokalmat, og bidra til verdiskaping for våre medlemmer. Med et kontaktpunkt, en ordre og en levering betjener vi det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet og formidler det mangfoldet av varer som våre medlemmer produserer.

 

Varemerke (R)

Rørosmat SA eier varemerket «RØROS mat fra Røros-traktene». All aktivitet i selskapet skjer under dette merket. Rørosmat SA ønsker å bidra til at matvarene, -tradisjonene og -produsentene fra Røros-traktene blir enda mer kjent og verdsatt. Rørosmat SA skal være råvareprodusentenes og videreforedlingsbedriftenes redskap for salg, distribusjon og markedsutvikling av regional mat og andre tilhørende tjenester.

Menneskene i Rørosmat

I Røros-traktene har vi skapt et moderne mateventyr.
Det har vi fått til fordi vi er mange som står sammen. Fordi vi brenner for å skape verdier ut av de ressursene vi har. Fordi vi blir inspirert av hverandre. Og fordi vi kan by på god mat med smak av fjell, vidde, skog og sjø.

Vi som jobber i Rørosmat SA er produsentenes forlengede arm, og er stolte over og glade for å kunne samarbeide med så mange dyktige produsenter som brenner for det de gjør.

Vi jobber på produsentenes vegne med markedsføring, salg og distribusjon av varene deres.

Dette er vårt bidrag til at produsentene skal kunne lykkes, slik at Røros-traktene står fram som en kulinarisk region hvor man er stolte av at unike råvarer produseres, videreforedles, omsettes og nytes.

Kontakt Rørosmat SA

Havsjøveien Næringspark
7374 Røros
Norge

(+47) 72 41 07 30
post@rorosmat.no
bestilling@rorosmat.no

Organisasjonsnr.: 980 930 882
Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret »

Ofte Spurte Spørsmål (FAQ)

Hva er Rørosmat SA?

Rørosmat SA er et andelslag med mange aktive matprodusenter som andelseiere. Selskapet Rørosmat SA og merket «Røros – mat fra Røros-traktene» skal være Norges tydeligste merkevare innen lokalmat, og bidra til verdiskaping for våre medlemmer.

Hva er et Samvirkeforetak (SA)?

Med samvirkeforetak menes en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på lignende måte. Bortsett fra en normal forrentning av eventuell innskutt kapital, blir avkastningen stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket. Ingen av medlemmene har personlig ansvar for foretakets forpliktelser.

Hvordan kan man bli medlem i Rørosmat SA?

Å være kjøpere av Rørosmats tjenester innebærer rettigheter til bruk av felles identitetsmerke; «RØROS mat fra Røros-traktene». Brukerne oppfordres sterkt til å bruke dette merket, og alle fellesaktiviteter for Rørosmat SA skal gå under merket.

Merkebrukere må oppfylle følgende kriterier:

Geografi
  • Produsere produktene sine i kommunene: Tydal, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal eller Rendalen.
  • De gamle kommunene Singsås, Budal og Kvikne, samt Atnadalen i Stor-Elvdal og Femundsområdet i Engerdal omfattes også av området produktene må være produsert i.
Råvarer
  • Basere produktene sine på råvarer produsert i de geografiske områdene nevnt ovenfor.
  • Primærprodusenter må oppfylle KSL-kravene.
  • Råstoffer skal ikke komme fra dyr som er importert til Norge levende.
  • Råvarer som ikke kan skaffes i regionen, må være norske. Unntatt fra dette er råvarer som ikke produseres i Norge.
Produktkvalitet
  • Brukerne må ha godkjenning av produksjonen fra Næringsmiddeltilsynet, og de må oppfylle alle krav til IK-mat.
  • Brukerne må ha system for reklamasjonsbehandling.
  • Brukerne må akseptere at utenforstående kontrollører kan inspisere at kvalitetskravene blir overholdt.