Galåvolden Gård

, , , , , ,
Gårdsmat fra Galåen

Galåvolden Gård er regionens ledende leverandør av ferske egg og spennende gårdsmat. Vi foredler egne råvarer av egg, mjølk, storfekjøtt, og hønsekjøtt til mange produkter og satser mye på nyutvikling. Vi tar også i mot grupper for servering og omvisning. Vi er lite tradisjonsbundet og alltid på jakt etter nye måter å foredle råvarene våre på og vi har flere godkjente produkter som er godkjent som Spesialitet av Matmerk. Gården ligger 720 m.o.h., 8 km sørvest for Røros sentrum.

 

Galåvolden Gård
Galåen
7374 Røros

Telefon: 72 41 30 18
post@galaavolden.no
www.galaavolden.no

Våre produkter

Vi foredler egne råvarer av egg, mjølk, storfekjøtt, og hønsekjøtt til mange og varierte produkter, som RørosIs, RørosOst, Røroskake, spekepølse og stykningsdeler av storfe.

 

Hvor finner du våre produkter?

Egg: Gårdsegg fra Galåen selges i samtlige butikker i Fjellregionen Mega, Rema, Prix, Coop marked, Kiwi, Spar og Joker, samt bl.a. Rema Oppdal, Mega Støren, Mega Orkanger og Spar Selbu.

Egg fra oss serveres på de fleste hoteller og spisesteder i Fjellregionen, samt f.eks. Rica Nidelven og Britannia i Trondheim. Vi leverer også til mange restauranter i Trondheim og ellers.

Gårdsmatprodukter: De fleste butikker i Røros, Os og Tynset har noen eller mange av produktene våre.

RørosKake og RørosOst i Oslo: Centra Colosseum, Jacobs på Holtet.
RørosKake og RørosOst i Trondheim: Meny Solsiden og Meny Lade. RørosOst fås kjøpt også på bl.a Obs og en del Megabutikker.

Utsalgssteder Røros Is: Isen er til salgs i gårdsutsalget samt Mega, Rema og Prix Røros, Spar Os, Mega og Spar Tynset, Spar, Prix og Joker Alvdal, Prix og Joker Folldal, Stuggudal landhandel, Coop Ålen, Coop Haltdalen og Mega Orkanger. Kuleis fåru du kjøpt i gårdsutsalget, på Kaffestuggu og Røros Hotell.

Alle våre produkter er alltid til salgs i utsalget vårt på gården. For egg er det et eget sjølbetjent utsalg.

Historien om Galåvolden Gård

Gården har røtter helt tilbake til 1700-tallet og drives i dag av ekteparet Gunn Brønnum og Ingulf Galåen og Ingulfs sønn Lars Jacob – 9. og 10. generasjon siden starten i 1721. Ingulf er en aktiv ildsjel som er viden kjent for sterke engasjement for lokal mat. Han er en av dem som startet det som nå er Rørosmat, for rundt 10 år siden.

Eggproduksjonen startet i 1976 med 900 høner, og er senere utvidet flere ganger til dagens 9200 høner. Gårdskjøkkenet med foredling av gårdens råvarer startet i 2003. Det er autorisert som meieri, og godkjent for kjøttforedling, bakeri og konditori. I dag sysselsetter Galåvolden Gård til sammen åtte personer.

Den aller første eieren av Galåvolden var Jacob Mogensen Catz, trolig født rundt 1680. Han var sønn av Mogens Larsen Catz, som arbeidet ved smelthytta til Røros Kobberverk. Familien Catz var sannsynligvis av tysk opprinnelse. Jacob Mogensen hadde gård på Stormoen inne ved Røros bergstad og kjøpte i 1718 setervolden Mosengvolden inne i Galådalen for 20 riksdaler. Denne setervolden lå på flata ovenfor Flatvolden like ved der Setersjøveien gjør en krapp sving.

Denne handelen skjedde på samme tid som de svenske karolinerne under ledelse av general De la Barre inntok Bergstaden. Jacob Mogensen Catz tok Galaaen som familienavn etter at han ble bofast i Galåen.

Du liker kanskje også…