Galåvolden Gård

, , , , , ,
Gårdsmat fra Galåen

Galåvolden Gård er regionens ledende leverandør av ferske egg og spennende gårdsmat. Vi foredler egne råvarer av egg, mjølk, storfekjøtt, og hønsekjøtt til mange produkter og satser mye på nyutvikling. Vi tar også i mot grupper for servering og omvisning. Vi er lite tradisjonsbundet og alltid på jakt etter nye måter å foredle råvarene våre på og vi har flere godkjente produkter som er godkjent som Spesialitet av Matmerk. Gården ligger 720 m.o.h., 8 km sørvest for Røros sentrum.

 

Galåvolden Gård
Galåen
7374 Røros

Telefon: 72 41 30 18
post@galaavolden.no
www.galaavolden.no

Våre produkter

Vi foredler egne råvarer av egg, mjølk, storfekjøtt, og hønsekjøtt til mange og varierte produkter, som RørosIs, RørosOst, Røroskake, spekepølse og stykningsdeler av storfe.

 

Historien om Galåvolden Gård

Gården har røtter helt tilbake til 1700-tallet og drives i dag av ekteparet Gunn Brønnum og Ingulf Galåen, Ingulfs sønn Lars Jacob og samboer Anita – 9. og 10. generasjon siden starten i 1721. Ingulf er en aktiv ildsjel som er viden kjent for sterke engasjement for lokal mat. Han er en av dem som startet det som nå er Rørosmat, for rundt 10 år siden.

Eggproduksjonen startet i 1976 med 900 høner, og er senere utvidet flere ganger til dagens 9200 høner. Gårdskjøkkenet med foredling av gårdens råvarer startet i 2003. Det er autorisert som meieri, og godkjent for kjøttforedling, bakeri og konditori. I dag sysselsetter Galåvolden Gård til sammen åtte personer.

Den aller første eieren av Galåvolden var Jacob Mogensen Catz, trolig født rundt 1680. Han var sønn av Mogens Larsen Catz, som arbeidet ved smelthytta til Røros Kobberverk. Familien Catz var sannsynligvis av tysk opprinnelse. Jacob Mogensen hadde gård på Stormoen inne ved Røros bergstad og kjøpte i 1718 setervolden Mosengvolden inne i Galådalen for 20 riksdaler. Denne setervolden lå på flata ovenfor Flatvolden like ved der Setersjøveien gjør en krapp sving.

Denne handelen skjedde på samme tid som de svenske karolinerne under ledelse av general De la Barre inntok Bergstaden. Jacob Mogensen Catz tok Galaaen som familienavn etter at han ble bofast i Galåen.