Pinstifisk

, ,
Rakfisk fra Pinsti

Vi produserer regnbueørett og røye som vi klekker selv. Størstedelen leveres som rakfisk. Denne leveres vakuminnpakket. Forøvrig kan noe leveres som fersk porsjonsfisk. Settefisk av røye kan også leveres.

Produksjonen kombineres med et biokarsystem som supplerer damoppdrettet. Et nytt moderne fiskeslakteri ble bygd til høsten 2003. Våre kunder er dagligvareforretninger og noen privatkunder. Kort sagt om vår rakefisk: et gourmetprodukt i særklasse!

 

Pinstifisk
v/Magnus Engzelius
7374 Røros

Telefon: 91 37 57 26
magnus.engzelius@roros.net

Våre produkter

Fra Pinstifisk får du rakfisk, settefisk av røye og fersk porsjonsfisk.

 

Hvor finner du våre produkter?

Produkter fra Pinstifisk får du kjøpt i dagligvarebutikkene på Røros.

Historien om Pinstifisk

Pinstifisk ANS ble etablert av Håkon Myrseth og Jostein Økdal på 90-tallet, men da under navnet Myrseth og Økdal. I 1998 ble Håkon Myrseth avløst av Magnus Engzelius og Kjell Arne Trønnes. Foretaket er lokalisert på Pinsti (ca. 2,5 km fra Røros sentrum), der Magnus Engzelius er grunneier. Det hele består av et damanlegg og et innendørs Biofiskanlegg. I 2003 kom den fjerde eieren, Anders Harssjøen.