Rørosrein

, ,
Opplevelser og aktiviteter med reinsdyr

Vi har lange tradisjoner med å ta vare på reinen med utnyttelse av alle deler til matproduksjon, klær, sko og annet forråd.

En utnyttelse av hele dyret slik våre forfedre alltid har gjort. Vi har kunnskaper om hva de ulike delene på dyret passer til.

Vi ønsker å bringe videre samiske tradisjoner i tilberedningen av kjøtt: røkt kjøtt, røkt hjerte, blodmat, tørket kjøtt, men selvfølgelig tilpasset de regler som gjelder for matproduksjon i større skala.

 

Rørosrein
Hagaveien 17
7374 Røros

Telefon: 97 97 49 66
Telefon: 93 20 51 57
post@rorosrein.no
www.rorosrein.no

Våre produkter

Fakta om reinsdyrkjøtt: lite, men sunt fett. Fettinnholdet i reinsdyrkjøtt er på 2,4 %, og er langt lavere enn hos husdyr i landbruket. Av fettet som finnes i rein er omlag halvparten umettet fett. Dette er det «gode» fettet. Dette fremkommer av forskning foretatt av både Eva Wiklund ved Sveriges Landbruksuniversitet og Mauri Nieminen ved Kaamanen Reinforsøkstasjon i Finland.

Mye vitaminer og mineraler.

I Finland har man foretatt en sammenligning av den kjemiske sammensetningen i reinsdyrkjøtt, storfekjøtt og svinekjøtt. Forskningen viser at reinsdyrkjøtt (spesielt kjøtt fra kalv) inneholder mye større mengder vitamin B1 og B2, og større mengder vitamin A og B3 enn i storfekjøtt og svinekjøtt. Reinsdyrkjøtt inneholder også andre vitaminer som vitamin B12, vitamin B9, vitamin C og vitamin E. Spesielt innmat har mye vitaminer.

Den samme forskningen viser at mineralmengden i reinsdyrkjøtt også er høyere enn i storfekjøtt og svinekjøtt. Dette gjelder spesielt kobber og selen, men også sink, kalsium, magnesium og nitrogen. Reinsdyrkjøtt er også svært rikt på jern.

 

Hvor finner du våre produkter?

Rørosrein har eget utsalg på anlegget vårt. Her vil du i første omgang få kjøpt stykningsdeler. Etter hvert vil det bli mulighet til å kjøpe alle produktgrupper i sortimentet.

Vi leverer også til storhusholdning og gjennom Rørosmat. Noen av våre produkter finner du hos Røros delikatesser og Coop Mega Røros.

Historien om Rørosrein

Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde er det sørligste av i alt 6 reinbeitedistrikter i sør-Norge. Området strekker seg fra Meråkerdalføret i nord til Engerdal i sør, og er inndelt i fire reinbeitedistrikter: Essand, Riast-Hyllingen, Fæmund (felles vinterbeiteområde for disse to) og Elgå. Reinen trekker mellom vinter-, vår-, høst- og sommerbeiter, og menneskets aktivitet styres av reinens trekke og naturgitte forhold.

I dette området er det i dag 26 enheter eller sijte som driver med reindrift. Hele familien er knyttet til drifta, der alle har sine oppgaver. Det er bla. Gjennom gjeting av flokken, kalvemerking, reinsdyrslakting, bearbeiding av kjøtt og skinn, innhøsting av bær, fisk og andre naturprodukter og mange andre gjøremål.