Solsiden Honning

, ,

Vegard Mømb har gårdsbruket sitt i Østagrenda i Øvre Rendal. Her har han drevet med honningproduksjon siden 2004. Vegards frittflyvende bier trives godt i Rendalen og han har utvidet antall bikuber hvert år siden oppstart.

Solsiden Honning
Østagrenda, 2485 Rendalen
Telefon: 908 54 901
Vegard.momb@fjellnett.no
www.frittflyvendebier.no

Første del av sommeren står bikubene langs Rena-elva i dalbunnen. Her er det avsetninger fra istiden som gir en rik og variert flora – ypperlig og fin sommermat for frittflyvende bier! Floraen som varierer fra år til år setter sitt eget lokale preg på honningen. Når røsslyngen kommer i blomst på fjellet flyttes bikubene fra dalbunnen og oppå fjellviddene øst for Rendalen. Her er det store områder med røsslyng som gir rikelig tilgang på nektar. I juli og august jobber biene iherdig mens lyngtrekket pågår, og lynghonningen blir dermed et smakfullt produkt som gjør at du kan oppleve den korte og hektiske blomstringstiden i Rendalen på nytt.

Vegard har investert i produksjonslokaler hjemme på gården, så når høsten kommer blir biene flyttet hjem og klargjort for vinteren. Honningen blir pakket på glass og sendes etter hvert ut til kundene utover høsten og vinteren.

Honning fra Solsiden Honning distribueres gjennom Rørosmat, og du finner den på butikker lokalt i Røros-traktene.