Kompetanseløft lokalmat – kurs høsten 2017 25. september 2017 – Posted in: Nyheter

Kunnskap er alltid viktig og nyttig, – det kan gjøre forskjellen.  Har du et ønske om utvikling av egen virksomhet, eller bare deg selv,  kan fagopplæring og fagpåfyll være veien å gå!  Vi gjennomfører i høst 3 ulike kurs, som kan tas enkeltvis eller som en pakke.

 

Temaer og datoer

5.-6.oktober 2017. ØKONOMI  -Kalkulering og prisfastsetting, forutsetninger for lønnsom drift 

Mange produsenter av drikke- og matspesialiteter driver med knappe marginer. Det samme gjelder tilsvarende serveringsbedrifter. Ved å ha god oversikt over økonomien kan du både analysere tallene og sette inn konkrete tiltak for å bedre lønnsomheten.

Hva kan du lære?

1. Økonomiske begreper og sammenhenger

2. Oppsett av kalkyler for å sikre kostnadskontroll og lønnsomhetsmål samt simulering av ulike kalkyleoppsett

3. Bruk av økonomiske sammenhenger og kalkyler både i daglig og langsiktig salgs- og markedsarbeid

Økonomisk styring og lønnsomhetsutvikling

Produktets mulige merverdi

Kalkyler – en sentral del av økonomisystemet

Oppbygging av kalkyler. Gjennomgang av utvalgte eksempler
Prisfastsettelse med utgangspunkt i kostnader og markedsbetraktninger
Valg av salgskanal – fra gårdsutsalg til supermarked. Hvor skal du stoppe?
Kundelønnsomhet – tjener du penger på alle kunder?
Pris- og rabattforhandlinger med kunder
Gruppearbeid – hva bør inngå i en kalkyle? Utgangspunkt i egne produkter
Erfaringsutveksling – beste praksis

 

23.-24.oktober 2017. MARKED
 – Få oversikt over totalmarkedet, de ulike salgskanalene, utviklingstrekk, 
 forskjeller og likheter

Kurset skal gi deg som produsent en oversikt over totalmarkedet, de ulike salgskanalene, utviklingstrekk, forskjeller og likheter. Etter kurset skal du ha et best mulig grunnlag for å ta bedre og mer lønnsomme beslutninger om markedsaktivitetene dine. Du få et innblikk i hvordan kjedeforhandlinger foregår, hvordan du bør forberede deg, hvordan du legger opp din egen forhandlingsstrategi og hva du gjør etter forhandlingsmøtet.

 

Hva kan du lære?

1.Markedskunnskap

Fra produksjonsorientering til markedsorientering.
Markedsstruktur – forskjeller og likheter i ulike salgskanaler
Forbrukerne, innkjøpsvaner, vareutvalg som forbrukermakt
Lokalmat som forhandlingselement
I dagligvarebutikken, Space Management
Sam -eksponering
Møtet med kjøkkensjefen
Overtar nettbutikkene alt sammen?

2. Forhandlingsløpet

Forberedelser – hvorfor og hvordan?

Hva innebærer det å forhandle?

Forhandlingsteknikk

Forhandlingsløpet – feil og feller, åpenhet og maktbruk, suksesskriterier

Hva gjør du etter forhandlingsmøtet, hvis det gikk bra og hvis det gikk dårlig?

 

23.-24.november 2017. LOGISTIKK
 – bedre logistikk gir konkurranse-fortrinn og økt lønnsomhet 

Logistikk er en betydelig kostnad for de fleste produsentene. Alle produsenter må forstå hva som er god logistikk og kunne forhandle om dette. En produsent som har deltatt i denne workshopen skal være i stand til å analysere egne logistikk-kostnader og vurdere disse i forhold til tilbud på alternative løsninger.

 

Hva kan du lære?

Logistikk er mer enn distribusjon!

Hva skal riktig logistikk koste?

Å bli tryggere i dine beslutninger om logistikk

Hva betaler du egentlig for? Betaler du for mye?

Din egen plass – og kalkulasjon i verdikjeden

Logistikk – samarbeid eller diktat?

Hva når kunden din ønsker selv å velge distribusjonskanal?

Kjedenes forhold til lokale drikke- og matspesialiteter

Ulike avtaleverk

Kostnadselementer og –utvikling

Hvordan skal du hente ut potensialet ved kostnadsreduksjon, pris eller volum?

Hva «må» du IKKE skrive under på ??

 

Hvem er kursene for?

Alle kursene retter som små og mellomstore matprodusenter.
Deltagerne bør være kjent med (mer el mindre) bruk av excel, som spesielt på økonomikurset vil være et sentralt verktøy.
Deltagerne må være ansatt i, eller være eier, grûnder, leder av en bedrift
Deltakerne bør ta med egen PC. På forhånd skal den enkelte produsenten forberede seg gjennom å hente frem egne kostnadstall og avtaleverk (nærmere info gis i forkant av møtet). De skal være bevisste på dette og kunne se egen situasjon og potensiale underveis i diskusjonene.

 

Hvordan er kursene lagt opp?

Det blir en blanding av forelesning, diskusjoner, praktiske øvelser og oppgaver. Aktivitet og delaktighet blant deltagere er en forutsetning. Kursets teoretiske innhold knyttes direkte mot deltagernes egne case. 
 Og ikke minst, – vi skal ha det gøy!

 

Påmelding?

Lyst til å være med på alle tre kursene? Meld deg på! Eller velg det du kjenner du har mest behov for.   Påmeldingsfristene er: Økonomikurset: 29.9.17 Markedskurset: 16.10.17 Logistikk-kurset: 17.11.17
Påmelding skjer til Marit Evanger mob 917 74 247 eller på mail marit@rorosmat.no