Rørosrein 5. desember 2014 – Posted in: Nyheter – Tags: , ,

Rørosrein har lange tradisjoner med å ta vare på reinen med utnyttelse av alle deler til matproduksjon, klær, sko og annet forråd. En utnyttelse av hele dyret slik deres forfedre alltid har gjort.

Rørosrein ønsker å bringe videre samiske tradisjoner i tilberedningen av kjøtt. Kanskje kjenner du Rørosrein igjen fra TV-serien «Åtte årstider», hvor vi alle ble godt kjent med Eva og Magne som driver Rørosrein.

Deres produkter er fantastiske!